Eiler Macody Lund (Frp) er ansvarlig byråd for parkstengingen.

— Jeg har full forståelse for Selles bekymring, og det er nettopp derfor vi har satt i gang tiltak for at de rusavhengige skal spre seg utover større områder i byen, sier sosialbyråden. Han trekker frem kommunens to mottakssentre på Nesttun og Wergeland.

- Møtestedet må flyttes

Byråden peker på Møtestedet i Hollendergaten som hovedproblemet i Vågsbunnen. Det er Bymisjonen som drifter stedet.

— At folk i sentrum føler seg utrygge er en av grunnene til at vi arbeider for å flytte Møtestedet. Da jeg gikk gjennom Hollendergaten i dag sto det om lag 15 rusmisbrukere der. Noen var tydelig ruset og noen ikke, men jeg så at vi må få flyttet Møtestedet så snart som rå er, sa han til BT mandag.

— Det inngår i en del av rusplanen for å få mindre belastning i sentrumskjernen, legger han til.

Byråden ser for seg at stedet flyttes til det nye LAR-senteret i Møllendalsveien og drives av Bymisjonen.

- Generalisering

Leif Jarle Theis, daglig leder i Bymisjonen, bekrefter at de er positive til å drive i Møllendalsveien. Men han reagerer på at Lund utpeker Møtestedet som kjernens problem, og mener det er en generalisering.

— Når det skjer et innbrudd i Lille Øvregaten, og fagbyråden peker på Møtestedet i Hollendergaten, virker det som man har bestemt seg for at det er Møtestedet som uansett er problemet.

Theis kaller byrådens svar en «ganske unyansert analyse av årsak og virkning». Han oppfordrer til en balansert debatt om Vågsbunnen.

— Etter at parken ble stengt er miljøet spredt rundt i hele byen. Samtidig har vi hele tiden erkjent at Møtestedet tiltrekker seg folk som kommer for å spise, og da oppholder de seg ofte i området. Men mange er der også når Møtestedet er stengt. Ett sted må de være.

Et mottakssenter i sentrumskjernen er nødvendig, mener Theis. Særlig hvis Møtestedet eventuelt skal flyttes.

— Vi har forventning til at utredningen om et MO-senter i Bergenhus, som de samarbeidende partiene har gitt rom for i budsjettforslaget, kan åpne for et senter i sentrumskjernen, sier han.

— Det har jeg ingen kommentar til, svarte sosialbyråden til BT tirsdag.