• I SISTE LITEN: Nav klarte å hanke inn hele seks tolker til FFOs valgmøte onsdag kveld, til tross for at de tirsdag ettermiddag ga beskjed om at FFO ikke fikk tolker til arrangementet. Her tegntolker frilanstolk Ingvild Eggerud mens politikerne holder innlegg. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Måtte true med media for å få tolk

Det tok Nav seks måneder å skaffe døvetolk til valgdebatt for funksjonshemmede.