• MÅ BETALE MER: Vegdirektoratets forslag vil gi lokale myndigheter mulighet til å øke bompengetakstene på dager da det er varslet eller er høy luftforurensing – såkalt luftavgift. FOTO: Helge Sunde

Luftavgiften er på vei

Økte bompenger på dager med høy luftforurensning kan bli en realitet i Bergen neste vinter. Byrådet er skeptisk, men sier ikke nei.