PST kunne registrert Breivik

Publisert Publisert

BLIR KRITISERT: – Janne Kristiansen må gå av, krever Per Sandberg (Frp), leder av Stortingets justiskomité. PST-sjef Kristiansen har brukt ulike forklaringer på hvorfor ikke PST fulgte opp tipset om Breiviks kjøp av bomberåstoff. Foto: Dag W Grundseth

  1. juli sa PST-sjef Janne Kristiansen at de ikke hadde lov til å registrere Anders Behring Breivik før terroren. Det hadde de.
  • Rune Christophersen
  • Øyvind Lefdal Eidsvik
  • Tron Strand
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

«Vi har ikke lov til å legge inn noe i våre registre om personer som lovlig har betalt for varer de har fått innført til Norge», sa Janne Kristiansen 25. juli. Da hadde hun blitt spurt om hvorfor PST ikke fulgte opp at Breivik sto på en liste sendt til PST.

Også i senere intervjuer holdt Kristiansen fast på at PST gjorde det de kunne i forkant av terroraksjonen.

Nå sier PST at de kan registrere opplysninger om personer som kjøper kjemikalier som kan brukes til bomber.

På spørsmål om dette, svarer PSTs informasjonssjef Martin Bernsen slik:

«PST har anledning til å behandle opplysninger i inntil fire måneder uten at det stilles krav til formålsbestemthet, nødvendighet og relevans», skriver Bernsen i en e-post.

I klartekst betyr det at PST hadde fulle muligheter til å oppbevare og registrere opplysninger om Anders Behring Breivik.

Breivik sto på en liste sendt PST, etter at kjøp av kjemikalier fra Polen ble oppdaget i en valutakontroll knyttet til antiterrorprosjektet Global Shield.

- ** Vurdering og skjønn**

Jussprofessor Erling Johannes Husabø ved Universitetet i Bergen sier lover og instrukser gir PST vide fullmakter.

- Loven er ikke til hinder for en arbeidsregistrering på grunnlag av informasjon om for eksempel kjøp av kjemikalier. Hadde PST ment at det var nødvendig å registrere en sak, kunne de gjort det. Det avgjørende er PSTs egen vurdering og skjønn, sier han.

Husabø var medlem av statens metodekontrollutvalg, som for to år siden gikk gjennom lovverket om hvordan politiet håndterer informasjon.

Knut Hanselmann (Frp) har sittet i Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, siden 2006. Også han mener PST kunne opprettet sak på Anders Behring Breivik.

- Jeg er ikke kjent med at det foreligger noen formelle begrensninger for opprettelsen av en sak, sier Hanselmann.

- ** Fare for riket**

Gjennom høsten har PST-sjef Janne Kristiansen kommet med flere forklaringer på hvorfor de ikke fulgte opp tipset om Breivik:

25. juli forklarte Kristiansen at PST «ikke hadde mulighet» og heller ikke lov til å registrere Breivik.

1. september uttalte hun på TV at PST «sjekket det vi kunne når det gjelder Behring Breivik».

I et brev til Justisdepartementet 27. oktober slo hun derimot fast at oppfølging av tips fra Global Shield-prosjektet om privat import av kjemikalier til bombelaging ikke var prioritert.

Les også

[No available link text]

Les hva politikerne sier om PSTs helomvending i dagens BT.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Gransket firmaet Breivik bestilte fra

  2. - PST burde ha fulgt opp

  3. Rapport: Terrorangrepet kunne blitt avverget