• (1/2)
    KNUST: Denne bilen fikk store skader i ulykken. FOTO: HANS PETTER WAAGE

Krasj utenfor tunnel

Flere biler har kollidert utenfor Stavenestunnelen i Vaksdal. 4-5 biler involvert.