Dette er ein motemolo

Heve-BH, trongbukse og datasnok. Sjekk dei nye orda Språkrådet vil du skal bruke!