Krasjet i betongklosse

Kvinne kom fra smell på Nye Nygårdsbro uten alvorlige skader.