Banen skal etter planen gå med passasjerer like til Flesland fra sommeren 2016, men fra et stykke ut på våren skal strekningen testkjøres en stund.

— Vi ligger imidlertid an til å bli noe forsinket, men først nærmere årsskiftet vet vi mer konkret om dette, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen utbygging.

Utbyggerne varslet tidligere i år en forsinkelse på tre-fire måneder.

BybaneMotFlesland3X.jpg
Rune Sævig, Knut Hjortland

Åpent terrengBanen går i mer åpent terreng enn de to første byggetrinnene, men strekningen byr likevel enkelte steder på store, bygningstekniske utfordringer.

Det er særlig de store brokonstruksjonene på strekningen fra Lagunen som er forsinket. Det skotske firmaet Mott MacDonald er prosjektansvarlig for byggetrinn tre av Bybanen, og har brukt mer tid enn forventet for å få de nødvendige byggeløyvene. Skottene har særlig strevd med å legge frem tilstrekkelig dokumentasjon til Vegdirektoratet for å få broene godkjent.

Forsinkelsene fører blant annet til at Ytrebygdsvegen må holdes stengt syv måneder lenger enn planlagt. Den skulle ha åpnet i august, men nå slipper bilene først gjennom igjen i mars neste år.

Birkelandsskiftet vanskelig

— Vi har også støtt på større utfordringer enn ventet i Birkelandsskiftet, sier Skoglie.

Her er det et omfattende arbeid som skal utføres. Bybanen skal krysse Flyplassvegen her, og det skal bygges en avansert holdeplass som knyttes til en bussterminal.

— Det er nok her vi er mest forsinket. I tillegg til broforsinkelsen, har vi også støtt på en del overraskelser med infrastrukturen i området. Det er mange rør og kabler som skal flyttes, og det eksisterende ledningsnettet har ikke ligget helt der vi forventet å finne det, sier direktøren i Bybanen utbygging.

Ferdige tunneler

Han sier at den første halvdelen av strekningen på byggetrinn tre, fra Lagunen, stort sett er under kontroll. I flere av tunnelene er det gjennomslag. Arbeidet med verkstedet og depotet på Kokstad er også i rute.

— Vi håper det er mulig å hente inn igjen noen av forsinkelsene, sier Roger Skoglie.

Øverst i saken kan du se et interaktivt kart av strekningen Lagunen-Flesland, og klikke deg inn på hvert enkelt stoppested.