• LEGATKONGE: - Du bør søke på legater som er sånn noenlunde relatert til ditt fagområde eller region. Her gjelder det å tolke dette bredt, sier Nils Korsvoll. Han finansierte studiene med flere hundre tusen kroner fra legater. FOTO: ALEXANDER MAHMOUD

Legatshopping finansierte eliteutdanning

Nils Korsvoll fikk flere hundre tusen kroner fra legater for å studere i USA. 800 millioner kroner ligger og venter på norske søkere.