— Alle gallupene vi har, viser at sånn cirka 80 prosent av folket er for at vi skal delta i OL og Paralympics. Det er jo litt vanskelig å koble dette opp mot den sterke aversjonen mot IOC. Det er ikke helt lett å se den sterke logikken bak det, sier Børre Rognlien.

Han viser til en vanlig påstand, at det er folks aversjon mot IOC som er hovedårsaken til at det norske folk så klart sier nei til Oslo-OL. Blant annet mener han OL i Sotsji er hovedårsaken til den økende motstanden i folket.

— Det som er blitt klart i løpet av sommeren er at OL 2022 også vil bli arrangert, enten det blir i Norge, Kazaksthan eller Kina. Og Norge vil uansett delta. Det er på en måte det en skal ta stilling til, sier Rognlien.

Pengebruk og IOC

- Hva skal en ta stilling til?

— Om en skal sende deltakerne til Oslo/Lillehammer, Kina eller Kazaksthan. Det er ingen tvil om at OL i 2022 blir noe av.

— Men folk skal vel også ta stilling til om en skal bruke titalls milliarder på OL. Alt handler vel ikke om IOC?

— Det vi ser, er at det er kostnadene og IOC som er mest relevant for dem som er kritiske.

- Du mener det mangler litt logikk i folket?

— Det får være dine ord, men jeg er ikke uenig.

— Nå er det tre kandidatbyer som fortsatt er med. 80 prosent ønsker vi skal delta i OL i 2022. Da må en også ta stilling til hvilke byer vi ønsker å sende denne troppen til, sier Rognlien.

Han har følgende kommentar til det sterke fallet på målingen fra juni i fjor til august i år:

— Det avviker ikke mye fra de målingene vi har hatt etter Sotsji.

Skylder på Sotsji

- Du mener dette har sammenheng med Sotsji-OL?

— Ja, alle målinger er dårligere etter Sotsji.

- Hvor stor vekt bør en legge på den sterke, folkelige motstanden som disse resultatene viser?

— Jeg mener det ikke er mye som hadde blitt gjennomført hvis det er gallup som skulle bestemt. Min oppdragsgiver er dessuten idrettstinget. Det er dem jeg jobber for.

- Føler du at dere har et mandat fra folket til å arrangere OL i 2022?

— Det er et spørsmål som politikerne må ta stilling til, sier Rognlien, som i 2012 ble sitert på at han mener det kreves 60 prosent oppslutning for å kunne sende en søknad. Selv avviser han å ha uttalt dette.

— Det har jeg dementert 100 ganger, sier han.

Trenger ikke lenger 60 prosent

- Hva var det du egentlig sa den gangen?

— Jeg sa den gangen, og nå er vi tilbake i 2012, at hvis norsk idrett skal gå inn for å søke, så må vi ha minst 60 prosents oppslutning på idrettstinget. Og så ønsker vi oss 60 prosent oppslutning i Oslo bystyre, i Stortinget og befolkningen, sier han og legger til:

— Vi fikk 90 prosent i idrettstinget. Så ønsket vi oss 60 prosent i befolkningen for å kunne vinne internasjonalt. Den gang var det langt flere søkerbyer. Der har verden forandret seg ganske mye.

- IOC har folkelig oppslutning som et av kriteriene sine. Hvor mye oppslutning trenger dere i dag for å vinne?

— I dag er situasjonen den i verden at vi konkurrerer med to land hvor det er ganske vanskelig å si hva oppslutningen er fordi de har et helt annet styringssystem. Den internasjonale konkurransen i dag ser annerledes ut.

- 26 prosents oppslutning, er det et tall du er komfortabel med å søke OL på?

— Det er opp til politikerne å bestemme. Vi vil gjøre hva vi kan for å overbevise de 20 prosentene som er usikre. Det er ikke gallup som bestemmer dette for oss.

BØRRE ROGNLIEN: - Jeg mener det ikke er mye som hadde blitt gjennomført hvis det er gallup som skulle bestemt. Min oppdragsgiver er dessuten idrettstinget. Det er dem jeg jobber for.
METTE BUGGE