• xhib.jpg FOTO: Anders Aano

Kjørte mot kjøreretningen og stakk av fra politiet