Nesten alle lokalforeningene har kommet med sine forslag til nominasjonskomiteen om hvem som bør toppe Høyre-listen før neste års valg.

Tre lag har fremdeles ikke hatt sitt møte. Av dem BT har snakket med, er det bare Årstad Høyre som trekker frem sittende byrådsleder, Ragnhild Stolt-Nielsen.

— Men også hos oss er meningene delte, sier Årstad-leder Jana Midelfart Hoff.

Enstemmig for Smith-Sivertsen

Ragnhild Stolt-Nielsens utfordrere, Dag Skansen og Martin Smith-Sivertsen, får støtte fra underskogen i partiet.

Tirsdag kveld vedtok et enstemmig medlemsmøte i Fana Høyre at bydelspartiet ønsker Martin Smith-Sivertsen som ny byrådsleder.

— Vi mener det trengs fornyelse i dagens situasjon. Derfor forslår vi Smith-Sivertsen, sier styremedlem Ole Martin Skilleås.

Dagen før ble det også kjent at Bergens Unge Høyre ønsker det samme.

Med ungdommene

Det forklarte leder Petter Haraldsen med at Smith-Sivertsen har overbevist med store fremtidsvisjoner for Bergen. Ungdommene er ikke alene om det.

Også Laksevåg Høyre ønsker et skifte av byrådsleder. Det forteller Dag Håkon Myrdal.

— Vi mener at enten leder for Bergen Høyre, Kenneth Stien, eller Martin Smith-Sivertsen bør stå øverst.

— Hvorfor ønsker dere et bytte?

— I korte trekk handler dette om håndteringen av sakene i vår, og da spesielt bybanesaken.

Lokalforeningen er altså ikke helt enige om hvem som bør toppe listen.

— Men behovet for et skifte var det enstemmighet om, sier Myrdal.

Kenneth Stien avviser selv sitt kandidatur.

— Jeg setter selvsagt stor pris på den tilliten Laksevåg Høyre viser meg ved å foreslå mitt navn til en fremskutt posisjon, men jeg er ikke kandidat. Det har jeg vært tydelig på gjennom hele prosessen.

Får støtte fra flere

En som derimot er kandidat er Dag Skansen. Han har tidligere uttalt at han har støtte fra flere lokalforeninger. Nå går de åpent ut med denne støtten.

Arna Høyre er blant dem som har spilt inn dagens gruppeleder i bystyret. Det gjorde de enstemmig.

— Det er flere grunner til at vi har spilt inn Dag Skansen. Vi må ta utgangspunkt i at vi trenger en byrådsleder som har erfaring og som kjenner det som foregår i politikken uten å ha vært en del av byrådsgjengen, sier leder Atle Fasteland.

— Hvorfor er det siste viktig?

— Vi trenger fornying, men fornying er ikke det samme som å begynne på null. Hvis du har vært ute i ti-tolv år så er det mer problematisk å overta en byrådslederjobb fra dag én.

Fasteland mener Dag Skansen har vært svært lojal mot bystyregruppen.

— Han var for Bryggen, men gjorde en god jobb på bestilling fra bystyregruppen. Han tok signalene om at bystyregruppen ikke var enig med byrådet.

Rustet fra dag én

Tor Martin Misund i Åsane Høyre forteller at også de har innstilt på Dag Skansen.

Også Ytrebygda har kommet med sin innstilling. Her spriket imidlertid medlemmene, og de vil ikke si hva de anbefalte. Det vil heller ikke Bergen Senior Høyre.

Selv om styrene har kommet med sine innstillinger, er det ikke gitt hva de enkelte delegatene faktisk kommer til å stemme på nominasjonsmøtet i oktober. Det er nemlig ikke tradisjon for å binde delegatene til styrets vedtak.