Kommer til Norge for å lære mer om energi fra jordens indre

Indonesia får norsk hjelp til å utnytte energiformen.