• INGA SIKRING: Eit høgt steg opp frå stien og dei er klare til å passere den usikra Tefreflaten på Hjellestad. Frå venstre Emilie Hole, Sanne Lassen, Caroline Fegth og Lucas Nordrik.

Fekk 500 innspel om farlege skolevegar. Berre 13 blir utbedra

Trafikketaten i Bergen meiner det trengst investeringar på nesten 100 millionar kroner dei neste åra for å gjere skulevegane trygge. Politikarane vil ikkje løyve meir enn ein brøkdel.