En av tre førsteklassinger i Arna har foreldre som røyker

Arna bydel er også på topp for luftveisplager hos barn.