• FLYTTES KANSKJE: I dag samler Nygård skole 300 grunnskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn, for å lære dem norsk. Hvis byrådet får det som det vil, skal denne undervisningen i fremtiden foregå på vanlige skoler i bydelene. ARKIVFOTO: KNUT STRAND

Byrådet vil legge ned Nygård skole

Byrådet går imot sitt eget arbeidsutvalg, og vil legge ned skolen for minoritetsspråklige barn.