• OMRÅDET: Ulykken skjedde i dette området, som det går frem av bildet var det tett tåke i området lørdag. FOTO: 2211-TIPSER

Navn frigitt etter tur-ulykke

Det var Haakon Lohne som døde i ulykken på Osterøy i helgen.