• JENTEFAG: Odontologibygget på Årstad er i ferd med å bli en kvinnearbeidsplass. FOTO: jan m. lillebø

Fire av fem studenter kvinner

Nær 80 prosent av tannlegestudenter i Norge er kvinner og kvinneandelen har økt kraftig de siste 10-15 årene.