• GAMMELT: Kolstihagen sykehjem er gammelt, og det er trolig at vedlikeholdskostnadene vil øke i årene som kommer. Bygget mangler også solskjerming, som gjør at det blir svært varmt inne deler av året. FOTO: Bergens Tidende (Arkiv)

Vedlikeholdsregningen vokser

Tilstanden til tolv nye sykehjem og dagsenter i Bergen er kartlagt.