Hun blir sjef i Gulating

Magni Elsheim utnevnt til ny førstelagmann.