- En intern svikt

Statnett innrømmer feil og beklager mastebyggingen.