— Vi tilbød dem a konto utbetaling for å avhjelpe situasjonen da de hadde funnet seg ny bolig, for å gjøre mellomfinansieringen enklere inntil fullt oppgjør hadde funnet sted, sier ervervsansvarlig Magne Fjell i Bybanen Utbygging.

— Ekteparet sier de fikk betalt en halv million under takst for eiendommen sin?

— Det stemmer ikke. De kom med tre forskjellige takster som de selv hadde innhentet, og de tok utgangspunkt i den høyeste. Den avvek en god del fra de to andre, som vi la til grunn.

— Føler du at de har fått en rettferdig behandling?

— Ja, det synes jeg. De fikk også dekket sine advokatutgifter i forbindelse med forhandlingene med oss. Hvis de følte at tilbudet vårt ikke var godt nok, hadde de full anledning til å ta det til skjønnsretten.

— Har du forståelse for deres situasjon?

— Dette har vært en lei sak for alle parter, først og fremst for ekteparet, men også for oss i Bybanen. Jeg skjønner godt at de har sterke følelser for eiendommen som de nå har fått innløst. Slike saker er vanskelige for alle som må vike for Bybanen.

— Hvorfor fikk ikke ekteparet et par ukers utsettelse for å fjerne ting fra eiendommen, slik de ba om?

— De fikk noen dager på seg. Mer kunne vi ikke gi, fordi entreprenøren skulle starte sitt arbeid. Området måtte avstenges, og av HMS-hensyn kan vi ikke la folk komme inn på området når det er gjort. Det gjelder også tidligere grunneiere.

— Hvordan følger Bybanen Utvikling opp dem som får eiendommene sine ekspropriert?

— Vi har ingen praksis for å ringe dem i etterkant for å høre om de har fått seg ny bolig, men vi har jo vært i kontakt med familien Eknes og heldigvis fått vite at det har fått seg nytt hus i nærheten, sier Magne Fjell.