Ulykke i Fløyfjellstunnelen

Sørgående løp ble stengt etter trafikkuhell i sørgående del av tunnelen.