- Ikke i strid med Grunnloven

Professor avviser Sivilombudsmannen.