Foreslår atomkraft i Bergen

Professor Jon Samseth mener energiproblemene i bergensområdet ikke blir løst ved å bygge en kraftlinje. Kjernekraft er på sikt det mest fornuftige, mener han.