Et miljøprosjekt, mener ordføreren

Ville du hatt et kloakkrenseanlegg ved huset ditt, Terje Søviknes?