Krisetiltak mot dårlig luft i Bergen

Byrådet oppfordrer bilistene til å la bilen stå i rushtiden. Luftkvaliteten i sentrum er mer helsefarlig enn på mange år.

  • Jon Tufto
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Årsaken til forurensningen er kuldeperioden. Kulde kombinert med lite vind fører til dårlig utluftning og dermed økt forurensning. Særlig astmatikere er utsatt for plager.

— For første gang er luftkvaliteten i Bergen så dårlig at det nærmer seg krav om tiltak etter forurensningsloven. Det er hovedsakelig biltrafikken som er årsaken til forurensningen. Bergen kommune oppfordrer derfor bilistene til å la bilen stå i rushtiden, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, næring og klima.

«Bergen kommune arbeider langsiktig med en rekke tiltak for å bedre luftkvaliteten, men under slike spesielle forhold oppfordres bilistene til å tenke alternativ til bilbruk. Dette kan være å reise kollektivt eller benytte kameratkjøring,» skriver kommunen i en pressemelding.

- Arbeid hjemme!

Byrådet oppfordrer også bedrifter til å la de ansatte arbeide hjemme eller forskyve arbeidstiden. Kommunen vil legge til rette for at egne ansatte kan arbeide hjemmefra, der det er mulig.

Kommunen har også inngått en avtale med Statens vegvesen om at lystavlene på innfartsårene oppfordrer til redusert bilbruk.

Byråd Iversen har i dag også sendt et brev til fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, om strakstiltak i forbindelse med forurenset luft i Bergen sentrum.

«Det er i dag registrert 16 timer over 200 mikrogram NO2 på Danmarksplass i Bergen. Med denne målingen er det første gang luftkvaliteten i Bergen er registrert så dårlig at det nærmer seg krav om tiltak etter forskriften om lokal luftkvalitet etter forurensningsloven. Grenseverdien er 18 timer,» heter det i brevet.

Flere og billigere busser

Hun ber fylkeskommunen om å sette i verk strakstiltak for å få bilistene over på buss i rushtiden.

«I den forbindelse bes fylkeskommunen vurdere muligheten for å øke kollektivfrekvens i rushtiden. Bergen kommune ber også om at fylkeskommunen vurderer å redusere takstene på kollektivtransport i denne perioden,» skriver Iversen.

Daglig gis det ut helsevarsel på nettsidene til www.luftkvalitet.no.

Saken oppdateres.

Si din mening om tiltakene mot dårlig luft i feltet under!

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Mann tok fyr og døde

  2. Varmar seg i kjøleskapet

  3. Her er varmegradene

BT anbefaler

– Jeg har vært prest i 37 år, og jeg har aldri noensinne sett så mange blomster i en begravelse

Julianna Isabella Jakobsen Castro ble gravlagt tirsdag.

LES SAKEN