Krisetiltak mot dårlig luft i Bergen

Byrådet oppfordrer bilistene til å la bilen stå i rushtiden. Luftkvaliteten i sentrum er mer helsefarlig enn på mange år.