Trafikken øker tross nye tiltak

Tiltakene for å stagge luftforurensningen har ikke virket. Tvert imot har biltrafikken økt.