- Nesespray og røyking virker best

Flere av tiltakene i strategiplanen ville blitt gjennomført uansett, mener forsker.