Theodor Bernhard Hansen vokste opp i Formanns vei i Sandviken. Familien het egentlig Breistein, men i byen ble det til at de brukte navnet Hansen. De kom fra garverslekten på Breistein, en familie som har bodd i Åsane siden 1600-tallet.

Teodor Hansen var kjøpmann og drev forretningen Fetevarehuset i Bryggesporen. Kaffistova var i andre etasje, i det huset der McDonalds i dag holder til ved inngangen til Kong Oscars gate.

Barnløst ekteskap

49 år gammel giftet kjøpmannen seg i Johanneskirken med den 13 år yngre Anna Rogdo, fra Ullensvang. Ekteskapet mellom dem var barnløst, og akkurat det skulle få stor betydning for andres barn.

Selv om Theodor ikke bodde i Åsane, kjøpte han to store eiendommer der. Det ene var landstedet hans på Breistein som ble kjøpt i 1918 og var en eiendom på over 72 mål. Den ga han i 1953 til det som skulle bli Sentralheimen for åndsveike barn på Vestlandet (senere Vestlandsheimen).

Den andre eiendommen han kjøpte var eiendommen Fredsvold. Den brukte han som feriekoloni for skolebarn fra Bergen. I 1935 ga han hele denne store eiendommen til Bergen kommune ved et gavebrev som ble tinglyst 25. mars 1935.

Feriekoloni på Hylkje

Eiendommen inkluderte hus med innbo, kjøkkenutstyr og sengeutstyr til 17 personer. I 1935 ble det antatt at eiendommen var verdt 12.000 kroner og innboet 2000 kroner. Det var store verdier den gang. Før krigen var både jenter og gutter på Hylkje feriekoloni, etter krigen var det bare gutter.

I en rapport fra livet på feriekolonien skriver bestyrerinnen:

Fredag den 14. august 1936 fikk kolonien besøk av kjøpmann Th. Hansen og frue. De kom for å «se stedet efter innredningen». De hadde med seg appelsiner og hjemmebakte kaker som alle fikk nyte godt av på avslutningsfesten den 17. au-gust. Bestyrerinnen skrev takkebrev til kjøpmannen og hans kone, og under brevet fikk alle: «småpikene ved kolonien skrive sitt navn som personlig takk for alt det gode de hadde nytt av gaven fra hr. Hansen og frue».

Hun bemerker ellers at jentene i gjennomsnitt la på seg 1,29 kg under oppholdet.

Under krigen var evakuerte bergensfamilier bosatt på Fredsvold.

Glemte gavebrevet

Gaven ble gitt av Theodor Hansen med en klar forutsetning om at « eiendommen anvendes til sommeropphold, friluftsskole og lignende for skolebarn ». Han var fremsynt nok til også sette opp følgende klausul: «det er videre min forutsetning, at for tilfelle kommunen finner det formålstjenlig å selge eiendommen helt eller delvis, skal inntekten gå til samme formål som ovenfor nevnt. »

Theodor Hansens gave til Bergen kommune ble i tråd med dette flittig brukt til landopphold, friluftsskole og lignende for skolebarn i over tretti år. På slutten av 1960-tallet ble feriekolonidriften på Fredsvold lagt ned.

I de senere årene har gaven gått mer og mer i glemmeboken. Bergen kommune solgte hele den 222 mål store eiendommen Fredsvold til Bergen tomteselskap i 1998 for 5,85 millioner kroner.

I den kommunale og politiske saksbehandlingen ble ikke gavebrevet med Theodor B. Hansens forutsetninger for gaven nevnt med en stavelse, og salgsinntektene ble heller ikke brukt i tråd med retningslinjene i gavebrevet.

Slektninger av Theodor B. Hansen har siden salget i 1998 vært skuffet over at Bergen kommune ikke fulgte opp intensjonene i gavebrevet.

Finansbyråd Liv Røssland bekreftet i 2012 at salgsinntektene fra Fredsvold må brukes i tråd med retningslinjene i gave-brevet.

Bruke gaven på Almås?

Åsane har forandret seg mye siden Theodor B. Hansen ga eiendommen Fredsvold til landopphold, friluftsskole og lignende for skolebarn.

Slik Åsane i dag er, kan ikke Fredsvold regnes som på landet lenger, men eiendommen ble i sin tid utskilt fra blant annet Almåsgårdene som Bergen kommune også er eier av.

På Almåsgårdene har tiden på mange måter stått stille, så man er både på landet og i fortiden.

Kanskje kunne inntektene fra Theodors gave brukes til å ruste opp Almåsgårdene til et sted der barn og unge kan oppleve landet igjen, med lokalhistorie og lokal identitet som innfallsvinkel. Om dette vil kunne skje, er nå opp til byens politikere å bestemme.

FETEVARE: Her i Bryggesporen drev Theodor Hansen Fetevare Utsalget A/S. I dag holder McDonald’s til i huset.
Åsane Historielags bildesamling
Theodor Bernhard Hansen