• (1/6)
    LEGEHJELP: Helena Økland og Elisabeth Barane var markørar for to passasjerar som blei slengt ut av det brennande liksom-flyet ved landing. I skumdekket får dei legehjelp av Ernst Lim. FOTO: Ove A. Olderkjær

Øver flykrasj jamt og trutt

Katastrofeøving på flyplass som har hatt to reelle katastrofer.