Bollebaking utløste brannutrykning

Brannvesen, politi og ambulanse rykket ut på tørrkoking.