— På kort sikt er det lønnsomt å bygge ut, men som politikere må vi tenke lengre. Da vet vi at matjord vil bli en knapp ressurs, og det er uklokt å gjøre varige grep slik at vi ikke kan ha den ressursen i fremtiden, sier han.

Han mener lokale styresmakter ikke vil klare å holde igjen på utbyggingen, og mener det er avgjørende at nasjonale politikere gjør det.

— Alle kommuner ønsker å bygge ut sine jorder. Det finnes lokalpolitikere fra alle partier, også vårt, som mener det er klokt å bygge ut akkurat i deres kommune fordi de ønsker flere innbyggere, sier Slagsvold Vedum.

- Matjorden taper

— Over tid, om man ikke har nasjonale føringer, kan det utvikle seg konkurranse mellom kommuner om å tilby tomter. Da taper matjorden, sier han.

Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, frykter at store arealer kan bli tatt ut av drift med den nye regjeringen.

— Jeg synes det er synd at landbruksmyndighetene med en gang begynner å prioritere utbygging. Jeg mener det bør være mye strengere jordvern, og at man ikke bør ta dyrket mark før man har prøvd alle andre utveier, sier han.

Bare tre prosent

Bjørke mener det bør finnes andre områder å bygge på enn akkurat den dyrkede marken.

— Når man først tar jord ut av drift, gjør man det en gang for alle. Vi har bare tre prosent dyrket mark i Norge. Da er det uforståelig at man vil bygge der, og ikke på de 97 andre prosentene, sier Bjørke.