Hjelmpåbud skal sikre barna

Olsvik barnehage har tjuvstartet ordningen med påbud om hjelm i barnehagen. Forsker frykter begynnende sikkerhetshysteri.