Jakter kilde til havnelekkasje

Bergen kommune vil finne ut hvem som ga BT informasjon om hvilke havneeiendommer kommunen skulle sikre seg.