• FOR SENT: Ragnar Eikeland er leder i støttegruppen for berørte i Hordaland. Han mener politidirektøren burde beklaget på et tidligere tidspunkt.

- Beklagelsen kommer alt for sent

Ragnar Eikeland mener politidirektøren burde ha beklaget allerede i desember.