Frykter mangel på jordmødre

Fagforeningene er bekymret over høy snittalder blant jordmødre. De krever tiltak for å hindre en nasjonal jordmorkrise innen fem til ti år.