Ove har kun hatt to uker ferie i livet

Vestlendingen: Møt veterankusken Ove Wassberg.