Beholder tilsynet med barnehagene

Forrige uke ble det kjent at regjeringen vil ta tilsynet av barnehagene fra kommunene og gi det til fylkesmennene. Det gjør de bare delvis.

Publisert: Publisert:

SJEKKER: Kommunene beholder tilsynet av barnehagene når det gjelder ting som hygiene, inneklima og sikkerhet. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Krister Clausen Hoaas

— Vi flytter tilsynsordningen fra kommunene til fylkesmannen fordi vi ønsker å gi tilsynsmyndighetene en armlengdes avstand fra den de skal føre tilsyn med og fordi vi ønsker å heve kvaliteten på tilsynene, sa Gunn Karin Gjul (Ap), leder av familiekomiteen på Stortinget, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen til VG Nett mandag for en uke siden.

Det var en lekkasje fra en stortingsmelding som snart legges frem. Lekkasjen kom trolig for å møte oppmerksomheten etter VGs omfattende saker om barnehager og tilsynsrapporter landet rundt. Men regjeringen foreslår bare å flytte deler av tilsynsmakten, nemlig «å flytte tilsynet etter barnehageloven. Den ligger under Kunnskapsdepartementet og er Kristins Halvorsens ansvar», skriver Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling i en SMS til BT.

To tilsyn

Men kommunene fører også tilsyn med barnehagene etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Barnehageloven regulerer barnehagenes innhold og i en viss grad rammer. Tilsyn etter barnehageloven handler om tilsyn med bemanning, innhold/rammeplan og areal.

Forskrift om miljørettet helsevern er «arbeidsmiljøloven» for skoleelever og barnehagebarn. Forskriften skal bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

De fleste sakene som er omtalt i VGs barnehagegransking handler om tilsyn og avvik fra forskrift for miljørettet helsevern.

Ansvaret for dette regelverket ligger under Helsedepartementet og helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).

— Det foreligger ikke forslag om å endre på dette nå, skriver Nina Tangnæs Grønvold, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, i en e-post til BT.

Ingen endring

Flytting av tilsynet etter barnehageloven, vil derfor ikke påvirke tilsynet med sikkerhetsrutiner, hygiene osv.

— Men i stortingsmeldingen om barnehager, som legges frem om kort tid, vil regjeringen varsle en utredning av hvordan det fysiske og psykososiale miljøet i barnehagene best og mest hensiktsmessig bør reguleres fremover, skriver Grønvold.

I meldingen kan det komme en bestemmelse i barnehageloven om at barna har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. I så fall vil fylkesmannen få tilsynsansvar også for dette.

Publisert: