• (1/2)
    HUGGET NED: I løpet av natten har noen bedrevet hærverk i alleen på Langegården. FOTO: EIRIK BREKKE

Hugget ned fredede trær i natt

Hærverk på Langegården på Fjøsanger.