• FÅR STØTTE: Odda smelteverk, her fra rivingen av kalkovnene i fjor. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

25 millioner til Odda smelteverk

Riksantikvaren vil ta vare på industriarven.