- Ran og ransforsøk i Loddefjord

To kvinner skal ha blitt forsøkt ranet på kort tid i Loddefjord. - Noen må ha sett ranerne, sier politiet.