Vil ha flere SFO-tilbud i privat regi

Byrådet åpner for langt flere privatdrevne skolefritidsordninger. Idrettslag og menigheter er blant dem som oppfordres til drive SFO.