• (1/2)

Kriminelle utlendinger får rett til pensjon

Utlendinger som kommer til Norge og bryter loven slik at de havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden.