• PAM er det mottaket som tar imot flest akuttinnleggelser per år i Norge. FOTO: Marita Aarekol,

Fare for selvmord bak halvparten av innleggelsene

Tanker eller planer om selvmord er årsaken til flere enn halvparten av alle innleggelser ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Bergen.