• MENS DE VENTER: Aleneforeldreforeningen har Pepperkakebyens midlertidig største hus, et symbolsk midlertidig hjem mens de venter på svar fra kommunen. Innvilges søknaden deres får foreningen penger til å drifte sitt eget hus hvor aleneforeldre i Bergen skal hjelpe hverandre med barnepass. Prosjektleder Helene Aastveit, Oliver Hystad Bratland og Steffen Jonathansen (til h.) la siste pynt på verket. FOTO: Odd Mehus

Nøyer seg med pepperkakehus mens de venter på penger