• HØY STRYKPROSENT: 28 prosent av førsteårsstudentene ved Haraldsplass Diakonale Høgskole strøk på eksamen i grunnleggende sykepleie. Bare seks studenter fikk A eller B, som tidligere ville tilsvart laud. FOTO: VEGAR VALDE

Tre av ti strøk på eksamen

Rekordhøy strykprosent blant studentene på Haraldsplass Diakonale Høgskole. Rektor er overrasket.