• MANGLET INFO: Da Erling Grimstad i granskningsfirmaet G-Partner begynte på sin rapport om anbudsrotet rundt TTT-kontrakten, var det ikke mulig å rekonstruere hvem som hadde snakket med hvem på telefon. G-partner konkluderer med at det er grunn til mistanke om økonomisk utroskap, men at det ikke er funnet beviser. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Viktige spor ble slettet

Bergen kommune glemte å sikre telefonloggene til viktige aktører i anbudssaken. Da granskerne gikk i gang, var det for sent.