Kraftig økning i boligsone-prisen

Byrådet vil øke prisene i boligsoneanleggene med 54 prosent. Pengene skal blant annet finansiere det planlagte anlegget under Skansedammen.